Bor, day 3: A tiny church under the ground and a story

The tiny church that we attended this Sunday is twelve years old. There are no “underground” situations here, and yet it still fits the images we have from that time during Communism. Being here in Bor gives us a kind of time-travel feeling. In the backyard of a lovely Roma pastor, around 50 people come…

Bor, day 2: Dreamjob

“You look like a real Bible smuggler, Jelle!” Nina said when he unpacked the books out of all corners of the car. He had spread them everywhere: under the chairs and in between our food and clothes just to please the border police. We do not live in communistic times anymore, but the shipping of…

Bor, dag 2: droombaan

“Je lijkt wel een echte Bijbelsmokkelaar, Jelle!” zei Nina, toen hij de Bijbels uit alle hoeken en gaten van de auto stond te vissen. Laurens stond naast hem het kunstje af te kijken. We leven niet meer onder het communistisch regime, maar het over de grens brengen van dozen wordt erg ontmoedigd. Het is prachtig…

Bor, day 1: Safely arrived

  4 people, 1 car, 1 border, 480 km, 7 hours in the car, 62 Bibles Safely arrived! We saw the landscape changing; just after the white city of Belgrade, it is turning into more hills. A bit later, we see tiny farmlands: just a few goats or sheep and shepherds, a few square meters…

Bor, dag 1: veilig aangekomen!

 4 mensen, 1 auto, 1 grens, 480 km, 7 uur in de auto, 62 bijbels. Veilig aangekomen! Een achtdaagse reis naar Bor in Oost- Servië, samen met onze collega´s van Roma Bible Union werken we daar met een lokale Romakerk. Er zal kinderclub zijn en een workshop over het gebruik van Bijbelstudiemateriaal voor pastors. Er is een…